Očkovanie proti HPV infekcii - prečo zvoliť vakcínu Cervarix

Rakovina krčka maternice je jedným z najčastejších zhubných nádorov u žien. Ročne ochorie v SR približne 1000 žien, 400 ich na toto nádorové ochorenie zomrie. V Českej republike žije s diagnózou rakoviny krčka maternice približne 16 500 žien.


Najvyšší výskyt ochorení je u žien od 35 do 40 rokov

Ďalšou ohrozenou skupinou sú ženy vo veku okolo 60 rokov. Tento typ nádoru je dlho bezpríznakový. Vo chvíli, kedy začne ochorenie žene robiť problémy, najčastejšie krvácanie, ide už často o rozvinuté štádium choroby - karcinóm. Výskyt rakoviny krčka maternice sa počas posledných rokov príliš neznížil, aj napriek zavedeniu hradeného skríningového programu. Cieľom skríningového programu je odhalenie predrakovinových poškodenia krčka maternice. Niektorým nálezom na krčku maternice môže byť prisúdená skratka CIN (tzv. cervikálna intraepiteliálna neoplázia). Prednádorové stavy potom delíme na 3 stupne, podľa hĺbky zasiahnutia sliznice. Z najťažšieho stupňa CIN 3 v priebehu niekoľkých rokov môže vzniknúť rakovina krčka maternice. Prekancerózne poruchy krčka maternice môžu byť riešiteľná chirurgicky tzv konizácii a spravidla pacientku vylieči.

V Českej republike sa vykonáva približne 12 000 konizáciou ročne

Rozvoj prenádorových stavov aj onkologického ochorenia krčka maternice je úzko spätý s infekciou ľudským papilomavírusom (HPV). Pravdepodobne väčšina sexuálne aktívnych žien je počas života infikovaná týmto vírusom, záleží však na imunitnú reakciu, či infekciu zlikviduje. HPV vírusov je mnoho typov, sú odlíšené číslovkou. Vzhľadom na schopnosť vyvolať zhubné nádorové ochorenia možno HPV rozdeliť na skupinu vysokorizikových (napr. HPV 16 alebo HPV 18, ktoré spôsobujú až 70% rakoviny krčka maternice) a nízko rizikových, spôsobujúcich nezhubné ochorenie. Cieľom očkovania vakcínou Cervarix je ochrana žien a dievčat vo veku od 9 rokov pred ochoreniami spôsobenými infekciou niektorými vysoko rizikovými typmi HPV. Medzi tieto ochorenia patrí predrakovinové poruchy ženských pohlavných orgánov a rakovina krčka maternice.

Cervarix je očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu (HPV) typu 16 a 18

HPV 16 a 18 sú vysoko rizikové typy, zodpovedné za približne 70% prípadov rakoviny krčka maternice a 70% prenádorových poškodenie vonkajších pohlavných orgánov a pošvy. Vďaka tzv skrížené účinnosti však Cervarix pomáha chrániť aj proti ďalším príbuzným, vysoko rizikovým HPV typom. Efekt skrížené účinnosti vakcíny Cervarix bol preukázaný u typov HPV 31, 33 a 45. Po očkovaní vytvorí imunitný systém (prirodzený obranný systém organizmu) protilátky proti HPV tak, aby prípadnú novú infekciu HPV včas zlikvidoval. Preto je obzvlášť dôležité začať očkovanie včas, tj u dievčat, ktoré sa s týmto vírusom doteraz nestretli. Po očkovaní vakcínou Cervarix sú hladiny protilátok proti HPV 16 a HPV 18 stále najmenej 10-krát vyššia ako je pozovoráno u žien, u ktorých došlo k zotaveniu po prirodzenej HPV infekcii (dĺžka klinického sledovania je zatiaľ 9,4 rokov). Dievčatám, ktoré sa s HPV vírusy ešte nestretli, môže vakcína Cervarix ponúknuť ochranu 93% pred vznikom ťažkých prenádorových poškodenia krčka maternice (CIN 3), ktorá neliečená, môžu viesť k rakovine krčka maternice. U týchto dievčat bol v klinických štúdiách tiež deklarovaný pokles chirurgických zákrokov (konizáciou) na maternice o 70%.

Očkovanie vakcínou Cervarix je všeobecne dobre znášané

Najčastejšie nežiaduce účinky po očkovaní môžu byť napr lokálne reakcie v mieste vpichu (začervenanie, opuch, bolestivosť), bolesť svalov, bolesť hlavy, únava. Vo výnimočných prípadoch sa môžu vyskytnúť infekcia horných dýchacích ciest alebo závraty. Očkuje sa v 3 dávkach, preočkovanie prebieha po 1 a 6 mesiacoch po prvej dávke. Od 1. 4. 2012 je očkovanie vakcínou Cervarix hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia dievčatám, ak začalo od dovŕšenia 13 do dovŕšenia 14 roku veku. * Podobne ako je tomu u všetkých očkovacích látok, Cervarix nemusí úplne chrániť všetkých očkovaných jedincov. Cervarix nemá efekt na už aktívnu HPV infekciu alebo klinicky prítomné ochorenie. Pravidelné preventívne vyšetrenie krčka maternice (tzv. skríning) zostáva preto veľmi dôležité. Vakcínu Cervarix si môžu dievčatá a ženy vyžiadať u svojho gynekológa, mladé dievčatá potom u svojho detského lekára.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: